Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym prowadzonym w ramach:


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia
działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Załącznik: zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania:

Informacja o wyniku zapytania ofertowego w ramach:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia
działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Zakup dla Firmy Handlowo-Usługowej “Adnex” usług B+R opracowanych przez
jednostki badawczo – naukowe.
Wybrany wykonawca: Centrum Badawczo Rozwojowe Netrix SA
20-704 Lublin
Wojciechowska 31
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy
Kwota netto: 389 700.00 zł